A projekt adatai

A projekt címe : Feltáró kutatás a mezőgazdasági gépek aktív alkatrészei élettartamának meghoszzabbítási és hatékony újrahasznosítási lehetőségeit illetően

A projekt rövidítése : TRANSAGRO / HURO 1001/234/2.2.2

A prioritási tengely : A szociális és gazdasági kohézió erősítése a határmenti területeken

A célzott kulcsterület : 2.2. Együttműködés ösztönzése a kutatásfejlesztés (K+F) és innováció területén

Akció : 2.2.2. Közös kutatási projektek

A tervezett projekt kezdete és vége : 2012.10.01 - 2014.04.30

A HURO - Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 által finanszírozott projekt

Pénzügyi források: Kért támogatás: 360.726 € (96,5%); Saját hozzájárulás: 13.074 € (3,5%)

Vezető
partner


Hegesztési és Anyagvizsgálati Nemzeti Kutató és Fejlesztő Intézet – ISIM Temesvár, Románia

Partner


Szegedi Tudományegyetem, Magyarország

Problémák és kihívások

A föld megművelésének területén az egyik állandó problémát a kopás jelenti. A mezőgazdasági felszerelések (pl. ekék, pengék) kopása, valamint ezek cseréje és javítása jelentős kihívást jelentenek. A mezőgazdasági gépek kopásának legfőbb okozója a talaj. A különböző területeken található talajtulajdonságok változó kopásokhoz vezetnek. A Nagy Alföld és a Bánság hasonló minőségű talajából kiindulva indokolható egy közös tanulmány elvégzése a mezőgazdasági gépek kopásának és helyreállításának területén.

A jelen pillanatban kereskedelmileg kapható mezőgazdasági gépek legtöbbször nem bizonyulnak ellenállónak a kopást illetően, az alapanyaguk általában általános szerkezeti-, rugó- avagy különleges acél. Amennyiben a mezőgazdasági gép éle túl vastag, meggátolja a levegő és a víz behatolását a talajba, negatívan befolyásolva ezzel a növények gyökereinek növekedését. Ugyanakkor, ha az elem éle kopott, nem vágja el a gyökereket.

Ezek alapján a kopási ellenállás a következő szempontokból fontos:

  • az elvégzett munka minősége;
  • az energiafogyasztás.

A modern energiatakarékossági és ökológikus működési törekvéseket figyelembe véve szükségessé vált az új megoldások keresése a mezőgazdasági gépek aktív elemeinek kopásának megelőzésére illetve helyreállítására, éllettartamuk meghosszabbítása céljából. További érv az előbbiek alátámasztására az erre a területre helyezett hangsúly a prioritási tengely költségvetésében, mivel több millió ember dolgozik a mezőgazdaságban. Az említett problémákra egy új kemény bevonat kifejlesztése jelenti, különleges fizikai és kémiai tulajdonságokkal.

A projekt hozzájárulása az Európai, nemzeti, regionális és helyi stratégiákhoz

A projekt hozzájárul a tudáson alapuló társadalom létrehozásához a Lisszaboni EU Stratégia értelmében.

Továbbá, a Göteborgi Csúcstalálkozó rendeleteit betartva, a projekt támogatja a környezet védelmét és a gazdasági fejlődést a mezőgazdasági gépek használatának fejlesztése által. Ezáltal a környezetvédelem szempontjából fenntartható gazdasági tevékenységek hozhatók létre.

A fentiek mellett a projekt a partner országok nemzeti fejlesztési stratégiáihoz is jól simul (Új Széchenyi Terv, Nemzeti Fejlesztési Terv 2007-2013). Hangsúly kerül az együttműködés határon átnyúló és interregionális karakterének stratégiai fontosságára.

Az Agrár-Környezetgazdálkodási (AKG) Programmal egyetértésben, mely része az Új Magyarországi Vidékfejlesztési Programnak (ÚMVP), a projekt célja egy módszer kifejlesztése mely egy fenntartható és környezetbarát földműveléshez vezessen. Ezáltal egyensúly jön létre a környezetvédelem, mezőgazdaság és vidékfejlesztés között, hiszen ezek a területek szervesen össze vannak kötve. A projekt szintúgy megfelel a regionális és helyi környezetvédelmi stratégiáknak.

A projekt hozzáadott értéke

A projekt hozzáadott értéke a következő:

1. A projekt keretén belüli kutatási és fejlesztési tevékenység nyomán kifejlesztett ötvözet megfelel a kutatásfejlesztés támogatásának a régióban, azaz a fejlesztés megfelelőségének tervezésének és implementálásának.

2. Határon átnyúló intézeti szintű kutatási tevékenységek stabilizálódnak, kaput nyitva ezzel új regionális projektek létrehozására.

3. A projekt innovatív módon támogatja a térségben dolgozó mezőgazdasági szakemberek tevékenységét. Azon szakemberek akik felhasználják majd a projekt keretén belül kifejlesztett módszert időt és energiát takarítanak majd meg, illetve a megmunkált talaj minősége feljavul, a víz pedig könnyebben áthatol rajta.

 

 

©2012 ISIM Timisoara, Romania
Ezen oldal tartalma nem feltétlenül egyezik az Európai Únió hivatalos álláspontjával