Despre proiect

Titlul proiectului: Cercetări exploratorii privind oportunitatea creşterii duratei de viaţă şi a eficienţei recondiţionării componentelor active ale echipamentelor agricole

Acronim proiect: TRANSAGRO / HURO 1001/234/2.2.2

Axa prioritară: Întărirea coeziunii sociale şi economice în regiunea de graniţă

Domeniu major de intervenţie: 2.2. Promovarea cooperării în domeniul C+D şi inovării

Acţiunea: 2.2.2. Realizarea de proiecte comune de cercetare

Data programată de început şi de sfârşit a proiectului: 01/10/2012 - 30/04/2014

Proiect finanţat prin programul HURO - Programul De Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

Surse de finanţare: Grant solicitat: 360.726 € (96,5%); Contribuţie proprie: 13.074 € (3,5%)

Coordonator
proiect
http://www.mrisk.ro/irm/images/logo-leader-ro.png
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale – ISIM Timisoara, Romania
Partener http://www.mrisk.ro/irm/images/logo-partener-hu.png
Universitatea din Szeged, Ungaria

 Probleme existente şi provocări

O problemă constantă în domeniul cultivării solurilor o reprezintă uzarea. Uzarea echipamentelor agricole (de ex. cuţite, brăzdare), respectiv înlocuirea şi repararea lor constituie provocări majore. Cauza principală care duce la uzarea echipamentelor agricole este solul. Schimbarea caracteristicilor solurilor în funcţie de regiune conduce la diferite viteze de uzare. Pornind de la proprietăţile similare ale solurilor din Marea Câmpie de Sud a Ungariei şi din Banat, se justifică realizarea unui studiu comun privind gradul de uzare şi metodele de recondiţionare a echipamentelor agricole.

Echipamentele destinate cultivării solului existente în comerţ de regulă nu sunt rezistente la uzare, substratul lor fiind în cele mai multe cazuri din oţel de construcţii, de arc sau special. Dacă muchia tăietoare a echipamentelor agricole este prea groasă, împiedică intrarea aerului şi a apei în sol şi prin urmare are un impact negativ asupra dezvoltării rădăcinilor plantelor. De asemenea, dacă muchia tăietoare este tocită, nu taie rădăcinile plantelor.

Prin urmare rezistenţa la uzare este importantă din două aspecte:

  • calitatea lucrului efectuat;
  • consumul de energie.

Luând în considerare tendinţele moderne pentru reducerea consumului de energie şi pentru funcţionare ecologică, este necesară găsirea unor soluţii privind prevenirea degradării respectiv reparaţia echipamentelor agricole cu scopul de a le prelungi durata de exploatare. Un alt argument în acest sens îl constituie accentul pus pe agricultură în bugetul acestui domeniu de intervenţie, din moment ce milioane de oameni sunt implicaţi în acest sector. Soluţia la problemele prezentate o constituie dezvoltarea unor acoperiri dure (aliaje) cu proprietăţi fizice şi chimice noi.

Contribuţia proiectului la strategiile Europene, naţionale, regionale şi locale

Proiectul contribuie la dezvoltarea condiţiilor pentru o societate bazată pe cunoaştere, în conformitate cu Strategia UE de la Lisabona.

Mai mult decât atât, respectând amendamentele Summitului de la Goteborg, proiectul susţine protecţia mediului şi creşterea economică prin dezvoltarea metodelor de îmbunătăţire a exploatării echipamentelor agricole, realizând astfel activiăţi economice sustenabile din punct de vedere al protecţiei mediului.

Pe lângă cele amintite, proiectul se aliniază strategiilor naţionale de dezvoltare ale partenerilor (Noul Plan Szechenyi, Planul de Dezvoltare Naţională 2007-2013). Se pune accent de asemenea pe importanţa strategică a caracterului transfrontalier şi inter-regional al cooperării.

Fiind în concordanţă cu Programul Agricol de Management al Mediului (AKG), parte a Noului Program de Dezvoltare Rurală a Ungariei (UMVP), scopul proiectului este de a dezvolta o metodologie care să conducă la o practică de cultivare agricolă sustenabilă şi prietenoasă cu mediul. Se va crea astfel un echilibru între protecţia naturii, agricultură şi dezvoltarea rurală, din moment ce aceste domenii sunt conectate organic. Proiectul se aliniază de asemenea cu strategiile regionale şi locale pentru protecţia mediului.

Valoarea adăugată a proiectului

Valoarea adăugată a proiectului este următoarea:

1. Aliajul dezvoltat în urma activităţii de cercetare şi dezvoltare din cadrul proiectului se încadrează în domeniul de intervenţie privind dezvoltarea capacităţii sectorului de C+D în regiune, respectiv în planificarea şi implementarea adaptivităţii dezvoltării.

2. Se stabilizează activităţi de cercetare la nivel instituţional cu caracter transfrontalier, creând oportunităţi pentru realizarea unor noi proiecte în regiune.

3. Proiectul susţine activitatea agricultorilor din regiune într-un mod inovativ. Agricultorii care vor utiliza echipamentele dezvoltate cu noua metodologie vor economisi timp şi energie, iar structura solului prelucrat va fi optimizată şi penetrarea apei va fi îmbunătăţită.

 

©2012 ISIM Timisoara, Romania
The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.